Impact van de afschaffing van de vakantiebon vanaf 23 mei

vakantiefonds

Vanaf 23 mei jongstleden (periode zes) staat het verlofpercentage op 0% als gevolg van de beA?indiging van het Vakantiefonds per 31 december 2016. Wat betekent dat nu in de praktijk?

Vakantietoeslag reserveren Vanaf periode zes dient u als werkgever 8% vakantietoeslag te reserveren. Het vakantiegeld zal vervolgens worden uitbetaald in mei 2017. Bij Ledenadvies komen veel vragen binnen over deze verandering en de vraag hoe het zit met zaken als de wintersluiting en vrije dagen in 2017.

 

Loonstrook periode zes Vanaf loonperiode vijf merken uw medewerkers een stijging van het nettoloon. Dit is het gevolg van het wegvallen van de belasting van 99% op de verlofwaarde van 26,941%. Op de loonstrook van periode zes zal er sprake zijn van een flinke stijging. Op basis het uurloon van een fulltime schilder van a?? 18,17 zal het nettoloon in periode zes stijgen met bijna 22%. Bekijkt men dit voor deze schilder op jaarbasis dan is er sprake van een netto stijging van a?? 30,23, en dat vertegenwoordigd slechts 0,12%.

Wintersluiting In de opgebouwde verlofrechten van uw werknemers zitten dit jaar vier Atv-dagen en Tweede Kerstdag. De reden hiervan is dat de wintersluiting dit jaar dusdanig laat valt dat de tweede week in 2017 valt. De week in 2017 zit niet opgenomen in de verlofwaarde en dient doorbetaald te worden. Ook een eventuele derde week sluiting dient doorbetaald te worden. Uw medewerkers hebben in principe vanaf periode 5 voldoende tegoed opgebouwd om verzilvering te krijgen over de overige verlof- en feestdagen in 2016.

Vrije dagen 2017 Uw medewerkers hebben vanaf volgend jaar aanspraak op 25 vakantiedagen, 7 Atv-dagen en de gebruikelijke feestdagen die vallen op een doordeweekse dag, dit zijn er zeven in 2017. Als een medewerker recht heeft op ouderenverlofdagen dan komen deze dagen er nog bij. Het is van groot belang dat u de vakantiedagen goed registreert zodat u precies op de hoogte bent van het vakantietegoed van uw medewerkers. Een goede registratie is ook van belang vanwege de twee soorten vakantiedagen: wettelijke en bovenwettelijke. Van de 25 vakantiedagen zijn er 20 wettelijk en die moeten door uw medewerker binnen een half jaar worden opgenomen na het jaar waarin deze zijn opgebouwd. Worden deze dagen niet vA?A?r die tijd opgenomen, dan komen deze te vervallen. Wettelijke dagen worden altijd als eerste van het tegoed afgeschreven. De vijf bovenwettelijke vakantiedagen (vermeerderd met eventuele ouderenverlofdagen) vervallen binnen een periode van vijf jaar.

Informatie aan werknemers Net zoals alle werkgevers en administratiekantoren in de branche, hebben ook alle werknemers van PGGM verschillende brieven ontvangen met tekst en uitleg over de afschaffing van het Vakantiefonds. Tijdens verschillende bijeenkomsten in het land en ons webinar over dit onderwerp in samenwerking met CBBS is gebleken dat er behoefte is aan een korte eenvoudige brief aan de werknemers. Voor een voorbeeld van zoa??n brief verwijzen wij u graag naar de website van CBBS.